แหล่งรวบรวมข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

A Teacher’s Journal (จดหมายข่าว'คุณครู)
   Journal-01-ความร่วมมือของชุมชน
   Journal-02-เทคโนโลยีเพื่ออนาคต
   Journal-03-การบริหารจัดการเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค
   Journal-04-ทักษะชีวิต-ทักษะอาชีพ
   Journal-05-เงื่อนไขสำคัญของนักเรียนทุนเสมอภาค
คู่มือสำหรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
   คู่มือคัดกรองระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565
เอกสารและแบบฟอร์ม
   แบบ นร.01
   แบบ นร.05-นร.08
   แบบ ก.001 - ก.002
   นร.08 ฉบับโรงเรียน
   แบบฟอร์มการติดตาม
   แบบฟอร์มขอรับทุน ม.ปลาย (ม.4) ปี 2565
วิดีทัศน์สอนใช้งานระบบสารสนเทศ
   วิดีทัศน์สอนใช้งาน นร.01 ระบบผ่าน Web
   วิดีทัศน์สอนใช้งาน นร.05 ระบบผ่าน Web
   วิดีทัศน์สอนใช้งาน นร.06 ระบบผ่าน Web
   วิดีทัศน์สอนใช้งาน นร.01 ระบบผ่าน Application
   วิดีทัศน์สอนใช้งาน นร.06 ระบบผ่าน Application

วีดิทัศน์ระบบสารสนเทศ

Youtube Channel : EEF thailand